Τι είναι η Θεραπευτική Γιόγκα

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Θεραπευτών Γιόγκα (International Association of Yoga Therapists, ΙΑΥΤ), η Yoga Therapy είναι η διαδικασία ενδυνάμωσης μέσω της εφαρμογής των διδασκαλιών και των πρακτικών της Γιόγκα προς τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ατόμων.

Πιο απλά θα μπορούσε να πει κανείς πως Yoga Therapy είναι η εξατομικευμένη εφαρμογή της γιόγκα, που λαμβάνει υπόψη τη βιοενεργειακή-ψυχο-κοινωνικο-πνευματική κατάσταση του ατόμου και δίνεται ως πρόληψη, θεραπεία και ανακούφιση. Πολλοί δε από τους Yoga Therapists είναι επαγγελματίες υγείας, είτε ψυχοθεραπευτές, είτε φυσιοθεραπευτές συμπληρώνουν τις υπηρεσίες τους με την βαθιά γνώση της γιόγκα.

Η πρακτική της γιόγκα επιδρά θετικά στην συνήθη υπερδραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και την απόκριση του άξονα της υπόφυσης των επινεφριδίων του υποθαλάμου (HPA) λόγω χρόνιου ή έντονου στρες, μέσω της  ενεργοποίησης του πνευμονογαστρικού νεύρου (Innes et al., 2005, Porges, 2009, Streeter et al., 2012, Bellocchi et al., 2022). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα θετικά αποτελέσματα στη ενδοκρινικό σύστημα, στις χρόνιες φλεγμονές και την λειτουργία της καρδιάς (Sharma et al., 2020). Σε πολλές χρόνιες παθήσεις υπάρχει μια υποκείμενη χρόνια φλεγμονή, ενώ το χρόνιο στρες συνδέεται επίσης σε μεγάλο βαθμό με τη χρόνια φλεγμονή, και τόσο το χρόνιο στρες όσο και η χρόνια φλεγμονή συνδέονται με υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα (Franceschi and Campisi, 2014). Η ασφαλής κι εξατομικευμένη πρακτική της γιόγκα μειώνει τους βιοδείκτες που μετρούν τη φλεγμονή σε άτομα με χρόνιες παθήσεις σύμφωνα με τη συστηματική ανασκόπηση των Djalilova et al. (2019).

Η θεραπευτική γιόγκα σχεδόν πάντα αποτελείται από αναγνώριση και εξάσκηση αναπνοής και καθοδηγούμενης χαλάρωσης, ενώ συχνά έχει και την επανάληψη θετικών δηλώσεων. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η αργή αναπνοή (Russo et al., 2017), η καθοδηγούμενη χαλάρωση (Hadjibalassi et al., 2018) και οι θετικές επιβεβαιώσεις (Epton et al., 2015) έχουν θετικά αποτελέσματα στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα, στην υποθαλαμική υπόφυση άξονας των επινεφριδίων (HPA), στη μείωση του στρες και στην αλλαγή συμπεριφοράς στην υγεία, πολύ σημαντικές πτυχές στη διαχείριση χρόνιων παθήσεων.

Πώς παίρνει μέρος η Yoga Therapy

Στα μαθήματα γιόγκα οι ίδιες πρακτικές δίνονται σε όλους, ενώ ο δάσκαλος γιόγκα δεν γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες για την υγεία του μαθητή.

Από την άλλη, η Yoga Therapy ξεκινά με τη συμπλήρωση μιας εμπιστευτικής φόρμας πληροφοριών υγείας και συνεχίζει με την προσωπική συνέντευξη για τα θέματα που απασχολούν το άτομο, αλλά και την αναγνώριση της στάσης, της κίνησης και του αναπνευστικού προτύπου – ενδεικτική για την κατάσταση του νευρικού συστήματος. αναπνοής.

Με βάση αυτά και την ανατροφοδότηση του ατόμου για κάθε κίνηση, αναπτύσσεται μια μικρή και ασφαλής προσωπική πρακτική που στοχεύει στις ανάγκες και συμπτώματα του ατόμου. Η προσωπική σύντομη και πρακτική γιόγκα περιλαμβάνει συνήθως κινήσεις/ασκήσεις, απλές πρακτικές αναπνοής, καθοδηγούμενη χαλάρωση και συμβουλές για μείωση και διαχείριση των συμπτωμάτων. Η πρακτική δίνεται γραπτή και σχεδιασμένη με την ημερομηνία και το όνομα του ατόμου.

Μέσω των κινήσεων φροντίζουμε κυρίως τη σώμα είτε απελευθερώνοντας την ένταση είτε ενδυναμώνοντας την περιοχή που ταλαιπωρείται. Μέσω απλών αναπνευστικών πρακτικών, ρυθμίζουμε το νευρικό σύστημα, είτε χαλαρώνοντας το επιμηκύνοντας την εκπνοή είτε ανυψώνοντας τα επίπεδα ενέργειας ενισχύοντας την εισπνοή. Η εξατομικευμένη σύντομη, καθοδηγούμενη χαλάρωση με βάση την συνέντευξη, τις ανάγκες του ατόμου, την νοητική κατάσταση και του νευρικού του συστήματος υποστηρίζει περαιτέρω τις ανάγκες εξισορροπώντας νου και σώμα.

Οι συνεδρίες θεραπευτικής γιόγκα διαρκούν ιδανικά 90 λεπτά, αν και μπορούν να διαρκέσουν μόνο 60 λεπτά, εκτός από την 1η που χρειάζεται να είναι 90 λεπτά λόγω των σημαντικών αναγνωρίσεων στάσης, κίνησης και τρόπου αναπνοής. Η 2η συνεδρία πραγματοποιείται συνήθως μετά από μια εβδομάδα εξάσκησης της προσωπικής ακολουθίας θεραπείας γιόγκα. Στη 2η συνεδρία, με βάση την εμπειρία και τα σχόλια του ατόμου, τροποποιούμε την πρακτική είτε ενδυναμώνοντας την είτε καλύπτοντας και μια άλλη ανάγκη. Η 3η συνεδρία γίνεται 2 εβδομάδες μετά τη 2η και η 4η συνεδρία 3 ή 4 εβδομάδες μετά την 3η. Άρα, συνολικά οι 4 συνεδρίες γίνονται μέσα σε 2 μήνες. Συχνά τα άτομα συνεχίζουν τις συνεδρίες σε μηνιαία βάση ή και ακόμα πιο αραιά. Με αυτόν τον τρόπο, το άτομο δίνει την ευκαιρία στην πρακτική να δείξει τα αποτελέσματά της αλλά και να συνηθίσει να κάνει μια προσωπική πρακτική 20 λεπτών, ιδανικά καθημερινά, που να φροντίζει το σώμα, το νευρικό του σύστημα και το μυαλό του.

Η Yoga Therapy δεν δίνεται μόνο σε προσωπικές συνεδρίες αλλά και σε ομάδες όπως σε κλινικές μελέτες όπου υπάρχουν κριτήρια συμμετοχής και αποκλεισμού. Η Yoga Therapy χορηγείται σε ομάδες των περίπου 10 ατόμων με τις ίδιες παθήσεις ή συμπτώματα όπως αϋπνία, υπέρταση ή καρκίνο του μαστού στο ίδιο στάδιο θεραπείας. Συνήθως πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση για 1 ώρα και για 8 εβδομάδες συνολικά. Ξεκινούν επίσης με τη συμπλήρωση της φόρμας πληροφοριών υγείας και μια σύντομη συνεδρία όπου παίρνει μέρος η συνέντευξη, μα κυρίως η αναγνώριση στάσης, κίνησης και αναπνοής. Οι αξιολογήσεις δείχνουν αν είναι ασφαλές και επωφελές για τα άτομα να ενταχθούν, την ανάγκη τροποποίησης της ομαδικής πρακτικής αλλά και της μικρής και καθημερινής πρακτικής στο σπίτι. Η μικρή και εξατομικευμένη πρακτική στο σπίτι είναι ένα κλάσμα της ομαδικής πρακτικής. Κάθε 2 εβδομάδες η ομαδική πρακτική της 1 ώρας τροποποιείται σταδιακά και γίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και ίσως πιο περίπλοκη ενώ η εξάσκηση στο σπίτι, έχοντας ξεκινήσει αρκετά σύντομη και απλή, γίνεται μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική. Στο τέλος των 8 εβδομάδων, αποστέλλεται σε κάθε συμμετέχοντα ένα συγκεκριμένο έντυπο ανατροφοδότησης σχετικά με την κατάσταση που αξιολογεί την επίδραση της πρακτικής.

Η βιβλιογραφία για την Yoga Therapy, την θεραπευτική εφαρμογή της Γιόγκα είναι τεράστια

Η Γιόγκα αποτελεί μια από τα πιο διαδεδομένες συμπληρωματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν μελετηθεί εκτενώς σε κλινικές μελέτες για διαφορετικά θέματα υγείας και  η Yoga Therapy  αλλά και στοιχεία της γιόγκα όπως η καθοδηγούμενη χαλάρωση, ο διαλογισμός, η γιόγκα νίντρα, η ενσυνειδητότητα/mindfulness, οι πρακτικές αναπνοής σε συνδυασμό ή χωρίς τις γνωστές κινήσεις/ασκήσεις/στάσεις της Γιόγκα.

Η αποτελεσματικότητα της γιόγκα φαίνεται μέσα από πολλές ισχυρές μελέτες στη σωματική και ψυχική υγεία των ηλικιωμένων (Τulloh et al., 2018), στην αϋπνία (Mustian et al., 2017, Wang et al., 2020), στο ευερέθιστο έντερο (Shuman et al. , 2016, De Silva et al., 2020), στη διαχείριση της χρόνιας οσφυαλγίας (Saper et al., 2017), των καταστάσεων χρόνιου πόνου (Zhu et al., 2020), της ινομυαλγίας (Langhorst et al., 2013 ), της οστεοαρθρίτιδας (Sharma et al., 2014), της ΧΑΠ (Li et al., 2018), του διαβήτη (Innes, 2015) της καρδιαγγειακής νόσου (Cramer et al., 2014), του άσθματος (Santino et al. , 2020) του καρκίνου του μαστού (Kovacic and Kovacic, 2011), όντας περισσότερο αποτελεσματική από την άσκηση μόνο (Ross and Thomas, 2010) προωθώντας καλύτερη αυτοδιαχείριση σε χρόνιες παθήσεις (Sharma et al., 2019).

Οι πρακτικές γιόγκα με τις κινήσεις/στάσεις/ασάνες, τις αναπνευστικές πρακτικές και τον διαλογισμό μειώνουν το αλλοστατικό φορτίο, αποκαθιστούν την βέλτιστη ομοιόσταση και το απαραίτητο περιβάλλον για τη νευρογένεση, έναν τόσο σημαντικό παράγοντα για τη μνήμη μας, τη διάθεσή μας και τη συναισθηματική μας ρύθμιση και τη συνολική ψυχική υγεία (Streeter et al., 2012).

Τα περισσότερα από τα ερευνητικά άρθρα που αναφέρονται παραπάνω είναι RCT υψηλής ποιότητας (7/10 στην κλίμακα Pedro), πιλοτικές μελέτες (7/10 στην κλίμακα Pedro), ενώ πολλά είναι ισχυρές συστηματικές ανασκοπήσεις (Systematic Reviews) ή μετά-αναλύσεις (Meta Analysis).

Στις περισσότερες από αυτές τις κλινικές δοκιμές, η γιόγκα χρησιμοποιήθηκε ως θεραπευτική παρέμβαση σε ομάδες για 8-12 εβδομάδες, με εβδομαδιαία συνεδρία 1 ώρας και μια σύντομη καθημερινή πρακτική στο σπίτι περίπου 20 λεπτών. Οι πρακτικές, που αναπτύχθηκαν από τους Yoga Therapists σε συνεργασία με τους επιστήμονες/ερευνητές δόθηκαν σε ομάδες μετά από αρχικές αξιολογήσεις και τη συμπλήρωση συγκεκριμένων ερωτηματολογίων που αποτελούν και μέτρα αξιολόγησης της θεραπευτικής παρέμβασης.

Τέλος, για να ονομάζεται και να είναι κάποιος Yoga Therapist και δη πιστοποιημένος από τον μόνο διεθνή οργανισμό (International Association of Yoga Therapists) πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 2ετείς σπουδές σε μια από τις αναγνωρισμένες σχολές. Στην Ευρώπη υπάρχουν 3 σχολές που πληρούν όλα τα κριτήρια και 1 από αυτές είναι στην Ελλάδα, η Yoga Therapy Greece που προσελκύει σπουδαστές/ δασκάλους Γιόγκα από όλο τον κόσμο.  

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


More News & Articles

Αναπνοες με Yoga Therapy Άρθρα
02.06.2023

Το Ψυχολογικό Τραύμα και η Γιόγκα

Τραύμα, Μετά-Τραυματικό Στρες, Αυτοδιαχείριση και Θεραπεία από την Εύη Δημητριάδου Τραύμα σημαίνει πληγή στα ελληνικά. Πονάει όταν είναι ανοιχτό. Και μετά από αυτό δεν νιώθουμε το ίδιο ασφαλείς καθώς βλέπουμε τον κόσμο επικίνδυνο, απειλητικό, εχθρικό.To τραύμα είναι αποτέλεσμα μιας απειλητικής ή ακραίας εμπειρίας που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε ή να χειριστούμε. Το τραύμα είναι το […]

Άρθρα
02.06.2023

Νευρογένεση & Γιόγκα

Γιατί την χρειαζόμαστε – πώς την ενισχύουμε Η νευρογένεση, ο σχηματισμός νέων νευρώνων/νευρικών κυττάρων καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής είναι ένα πολύ ξεχωριστό παράδειγμα πλαστικότητας του ανθρώπινου εγκεφάλου και διατήρησης του κεντρικού νευρικού συστήματος (Poulose et al., 2017). Η ενήλικη νευρογένεση λαμβάνει χώρα καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής μας σε μερικές περιοχές του […]

Yoga and Yoga Therapy for Cancer Patients Άρθρα
02.06.2023

Γιόγκα και Θεραπευτική Γιόγκα για Καρκινοπαθείς

Yoga & Yoga Therapy για κάθε βήμα στην αντιμετώπιση του Καρκίνου. Από την Εύη Δημητριάδου, Πιστοποιημένη Yoga Therapist, Αριστούχος Απόφοιτη Φυσιοθεραπείας, σε Μεταπτυχιακό στην Νευροεπιστήμη και Ψυχολογία στο King’s College. Το κείμενο είναι από την παρουσίαση της στο British Society of Integrative Oncology (BSIO) στις 6/10 ως κύρια ομιλήτρια για τον υποστηρικτικό ρόλο της Γιόγκα, βάση επιστημονικών ερευνών. Καρκίνος και παρενέργειες […]

Yoga Therapy for Anxiety Άρθρα
02.06.2023

Αυπνία και Γιόγκα

Η διάρκεια του ύπνου είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση. Κάποιοι χρειάζονται περισσότερο και άλλοι λιγότερο, η απάντηση εξαρτάται από το αν έχουμε αρκετή ενέργεια κατά την διάρκεια της ημέρας. 3 παράγοντες επηρεάζουν τον ύπνο • Ο κιρκάδιος ρυθμός/το εσωτερικό ρολόι που ρυθμίζεται και ρυθμίζει ορμόνες μας • Η εσωτερική ανάγκη για ξεκούραση ώστε να επιτευχθεί […]

Άρθρα
02.06.2023

Ο Χρόνιος Πόνος και πως μπορούμε να τον (αυτό)διαχειριστούμε καλύτερα

Τι είναι ο πόνος; Η Διεθνής Ένωση για τη Μελέτη του Πόνου (International Association for the study of Pain, IASP) ορίζει τον πόνο ως μια δυσάρεστη αισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία που σχετίζεται με πραγματική ή πιθανή βλάβη των ιστών (Merskey, 1979). Σύμφωνα με την IASP, ο πόνος είναι μια προσωπική εμπειρία που επηρεάζεται σε διαφορετικό βαθμό από βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς […]

Yoga Therapy για αυτοάνοσα Άρθρα
02.06.2023

Στρες, Αυτοάνοσα Νοσήματα & Φυσική Δραστηριότητα

Το άγχος επηρεάζει κάθε πτυχή του σώματος και του εγκεφάλου μας και παρόλο που οι επιδράσεις του ελέγχονται εν μέρει από ορμόνες (κορτικοστεροειδείς) που στοχεύουν το νευρικό σύστημα, η μακροπρόθεσμη επίδρασή του σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την έκρηξη που παρατηρείται στα αυτοάνοσα νοσήματα αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Το στρες Το στρες προκαλείται […]

θεραπευτικη γιογκα αθηνα Άρθρα
02.06.2023

Ποιότητα Ζωής και Ψυχική Υγεία

Η ποιότητα ζωής Η ποιότητα ζωής ορίζεται από την υποκειμενική αξιολόγηση σημαντικών πτυχών της ζωής (Oleson, 1990). Η ποιότητα ζωής επηρεάζει την ψυχική υγεία αλλά και η ψυχική υγεία επηρεάζει πολύ την ποιότητα ζωής, καθώς φαίνεται πως η ποιότητα ζωής και η ψυχική υγεία έχουν συμβιωτική σχέση. Η επιβαρυμένη ψυχική υγεία σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό […]

θεραπευτικη γιογκα αθηνα Άρθρα
02.06.2023

Απώλεια και Θλίψη

• Οι απώλειες είναι πολύ προσωπικές και οι συγκρίσεις δεν ισχύουν ποτέ! Ο καθένας από εμάς βιώνει κάθε απώλεια πολύ διαφορετικά και ο καθένας μας εκτιμά την απώλεια με έναν πολύ μοναδικό τρόπο. • Δεν υπάρχει καλύτερος ή χειρότερος θάνατος. Η απώλεια είναι απώλεια και η θλίψη που ακολουθεί είναι ένας υποκειμενικός πόνος που μόνο […]

θεραπευτικη γιογκα αθηνα Άρθρα
02.06.2023

Η αλλαγή για την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας

Μπορούμε να αλλάξουμε, να γίνουμε, να νιώσουμε αυτό που θέλουμε? Η αλλαγή που θέλουμε Η αλλαγή είναι δυνατή, είμαστε πιο δυνατοί από τα γονίδιά μας. Η επιγενετική δείχνει ότι τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα μπορούν να προκαλέσουν την απενεργοποίηση ή την ενεργοποίηση των γονιδίων που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας και δη από τους γονείς μας […]

θεραπευτικη γιογκα αθηνα Άρθρα
21.08.2022

‘Η επίδραση της Κλινικής Θεραπευτικής Γιόγκα σε βιοδείκτες φλεγμονής’ της Djalilova et al. (2019).

Στην Yoga Therapy Greece – Θεραπευτική Γιόγκα Ελλάδας συνδυάζουμε την παραδοσιακή γνώση της γιόγκα με τις τεκμηριωμένες πρακτικές μέσα από επιστημονικές έρευνες. Κάνοντας κριτική ανάλυση των πιο πρόσφατων και πιο έγκυρων επιστημονικών ερευνών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μια μικρή περίληψη αυτών ελπίζοντας ότι θα τα βρείτε ενδιαφέροντα για να τα διαβάσετε και να […]