Σπουδές Yoga Therapy και Πιστοποιήσεις Σπουδών

Επειδή πολλοί και ειδικά Δάσκαλοι Γιόγκα με ρωτάτε για Σπουδές Yoga Therapy και πιστοποιήσεις Σπουδών. Οι μόνοι που μπορούν να πιστοποιήσουν Σπουδές στην Yoga Therapy είναι ο International Association of Yoga Therapists με έδρα την Αμερική και ο British Association of...

Pin It on Pinterest