Το CRPS είναι μια χρόνια κατάσταση ως αποτέλεσμα τραύματος ή τραυματισμού που χαρακτηρίζεται από δυσανάλογο πόνο και αναπηρία που συχνά οδηγεί σε κατάθλιψη και απομόνωση (Shim et al., 2019). Ο πόνος μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρο το χέρι ή το πόδι, παρόλο που ο τραυματισμός ενδέχεται να αφορά μόνο ένα δάχτυλο.

Το CRPS είναι ένα πολυπαραγοντικό σύνδρομο χρόνιου πόνου. Υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ανάπτυξη CRPS μετά από κάταγμα (κυρίως στο αντιβράχιο), προ υπάρχουσα ρευματοειδή αρθρίτιδα, προ υπάρχουσες μυοσκελετικές παθήσεις όπως χρόνιος πόνος στην μέση (Beerthuizen, 2012), και παρατεταμένη γενική αναισθησία κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης (Birklein et al., 2018), αν και σπανιότερα αναπτύσσεται χωρίς περιστατικό.

Εκτός από την κεντρική ευαισθητοποίηση του νευρικού συστήματος και της υπερ-ευαισθησίας στον πόνο που προκαλείται στον χρόνιο πόνο, ψυχολογικοί παράγοντες όπως η κατάθλιψη, το άγχος και ο θυμός συμβάλλουν στην ανάπτυξή του (Beerthuizen, 2012).

Το CRPS διαφέρει από τα άλλα σύνδρομα χρόνιου πόνου από το γεγονός ότι υπάρχει δυσλειτουργία του συμπαθητικού αυτόνομου νευρικού συστήματος που διατηρεί τον πόνο, επίμονη τοπική φλεγμονή καθώς και αναδιοργάνωση του κινητικού φλοιού όπως σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο και πόνο στα άκρα (Bruehl, 2010). Οι αναφορές έχουν δείξει μια μικρότερη αναπαράσταση του προσβεβλημένου άκρου στον σωματοαισθητικό φλοιό (Juottonen et al., 2002).

Εμφανίζεται πολύ πιο συχνά στις γυναίκες παρά στους άνδρες (4: 1), με μέσο όρο ηλικίας τα 50, ενώ το άνω άκρο προσβάλλεται δυο φορές περισσότερο από τα κάτω άκρα. Το CRPS I είναι πολύ πιο συχνό (88% των περιπτώσεων), όπου τα νεύρα δεν επηρεάζονται. Ενώ στο CRPS II, όπου τα νεύρα επηρεάζονται, αποτελεί μόλις το 12% των περιπτώσεων.

Τα κύρια συμπτώματα του είναι σταθερά δυσανάλογος πόνος, υπερευαισθησία στο άγγιγμα, αδυναμία κίνησης/λειτουργίας, αλλαγές θερμοκρασίας στο άκρο ξεκινώντας από ζεστό και αν γίνει χρόνιο, το τραυματισμένο άκρο είναι πιο δροσερό από το άλλο.

Με βάση τις πιο πρόσφατες κι έγκυρες μελέτες Cochrane για το CRPS (Smart, 2016), η πιο αποτελεσματική παρέμβαση φαίνεται να είναι η Gradual Imagery Intervention (GMI) ή Motor Imagery Program (MIP), (Moseley, 2004) με μείωση του πόνου πάνω από 50%. Αποτελείται από 3 στάδια, 2 εβδομάδων το καθένα. Το α στάδιο αποτελείται μόνο από οραματισμό των άκρων χωρίς καμία κίνηση, το β στάδιο αποτελείται από τον οραματισμό κινήσεων των άκρων και το γ στάδιο όπου κινεί ο ασθενής και τα δύο άκρα αλλά παρατηρεί μόνο την κίνηση του μη τραυματισμένου άκρου καθώς το τραυματισμένο καλύπτεται από κουτί-καθρέφτη που καθρεφτίζει το μη τραυματισμένο.

Με βάση την σοβαρότατη έρευνα (RCT) του διακεκριμένου καθηγητή Moseley (2004), όπου στηρίζεται στον οραματισμό, yoga therapy έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα με 2 εβδομάδες καθημερινά body scan/ γιόγκα νίντρα που επικεντρώνεται στα άκρα και κυρίως στο τραυματισμένο άκρο, 2 εβδομάδες με οραματισμό κινήσεων των άκρων, 2 εβδομάδες με κινητοποίηση και των δύο άκρων  κοιτώντας μόνο το ανεπηρέαστο, και στη συνέχεια 2 εβδομάδες ελεγχόμενη και σταδιακή κινητοποίηση και παρακολούθηση και των δύο άκρων.

Αυτό είναι ένα άλλο επιτυχημένο παράδειγμα ενσωμάτωσης θεραπείας γιόγκα, φυσιοθεραπείας, νεύρο-επιστήμης και αξιολόγησης ισχυρών και ερευνητικών άρθρων.

#yogagiachroniopono #yogagiapono #yogatherapygiachroniopono #yogaforCRPS #yogatherapyforCRPS #yogatherapygreeceforCRPS #yogatherapyforcomplexregionalpainsyndrome #yogatherapygreeceandcomplexregionalpainsyndrome #yogatherapygreeceandchronicpain #yogatherapyforpain #integratingyogatherapyandphysiotherapy #iayt #yogatherapist #EviDimitriadouyogatherapygreece #yogatherapyandersearch

Pin It on Pinterest

Share This