400 ώρες Εντατική Εκπαίδευση στην Yoga Therapy

400 ώρες Εντατική Εκπαίδευση στην Yoga Therapy

400 ώρες Εντατική Εκπαίδευση στην Yoga Therapy, 10/7-2/8, 2020, στην Noosfera. Our vision Is to give the best Yoga Therapy Training possible and our graduates to be proud of their choice to study with us. We work hard for our students to become great yoga therapists...

Pin It on Pinterest