Στην Yoga Therapy Greece – Θεραπευτική Γιόγκα Ελλάδας συνδυάζουμε την παραδοσιακή γνώση της γιόγκα με τις τεκμηριωμένες πρακτικές μέσα από επιστημονικές έρευνες.

Κάνοντας κριτική ανάλυση των πιο πρόσφατων και πιο έγκυρων επιστημονικών ερευνών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μια μικρή περίληψη αυτών ελπίζοντας ότι θα τα βρείτε ενδιαφέροντα για να τα διαβάσετε και να κατανοήσετε την αποτελεσματικότητα της Θεραπευτικής γιόγκα και το πόσα πολλά μπορεί να προσφέρει η θεραπευτική γιόγκα στη καρδιολογική αποκατάσταση.

H πολύ υψηλής ποιότητας έρευνα [Randomized Control Trial (RCT) με 7/10 σε κλίμακα Pedro)] «Integrated Yoga Practice in Cardiac Rehabilitation Program: A randomized control trial» των Sharma et al. (2020) εξέτασε την ενσωμάτωση της θεραπευτικής γιόγκα σε ένα κέντρο καρδιακής αποκατάστασης και την επίδρασή της στην καρδιακή λειτουργία σε ασθενείς με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας.

Σε αυτή την έγκυρη επιστημονική έρευνα (RCT), το πρόγραμμα Θεραπευτικής Γιόγκα πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη έμπειρου πιστοποιημένου θεραπευτή γιόγκα/ C-IAYT yoga therapist. Δόθηκε για 12 εβδομάδες, με πρακτική 3 φορές την εβδομάδα, ενώ προτάθηκε και 1 ώρα πρακτική στο σπίτι με τη βοήθεια φυλλαδίων.

Με αυτόν τον τρόπο μοιραζόμαστε τη yoga therapy σε ομάδες στην Yoga Therapy Greece: Συναντώντας την ομάδα μία φορά την εβδομάδα, αξιοποιώντας τα οφέλη της ομάδας και καθιστώντας το πρόγραμμα οικονομικά εφικτό για περισσότερους ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα δίνεται στον καθένα συμμετέχοντα μια απλή και σύντομη εξατομικευμένη πρακτική για το σπίτι, η οποία σχεδιάστηκε με βάση την λήψη του προσωπικού ιστορικού και αξιολόγησης του κάθε ατόμου πριν την έναρξη του προγράμματος.

Οι 66 συμμετέχοντες μετά από 12 εβδομάδες είχαν σημαντικές διαφορές  στα μεταβολικά ισοδύναμα (ΜΕΤ) (U = 136, P = 0) και στην ποιότητα ζωής τους, [όπως μετρήθηκε από τον μετρητή δραστηριότητας Duke (DASI) (U = 146, P = 0)].

[Τα  μεταβολικά ισοδύναμα είναι μονάδες μέτρησης ισοδύναμες με την πρόσληψη 3,5 ml οξυγόνου ανά κιλό σωματικού βάρους ανά λεπτό και δείχνουν πόσο γερή είναι η καρδιά. Η πιο απλή μέτρηση των μεταβολικών ισοδύναμων είναι η ανάβαση 60 σκαλιών μέσα σε 1 λεπτό δείχνοντας περισσότερα ΜΕΤ, άρα πιο γερή καρδιά και σε περισσότερο από 1 λεπτό δείχνοντας πιο αδύναμη καρδιά.]

Αυτά τα ευρήματα είναι σύμφωνα με άλλες υψηλής ποιότητας έρευνες (RCT) που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της γιόγκα σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο (Lau et al., 2015) και σε ασθενείς κατά την καρδιακή αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίας αρτηρίας (CABG) (Raghuram et al., 2014).

Φαίνεται λοιπόν από τις έρευνες ότι η θεραπευτική γιόγκα, βελτιώνει το βιοχημικό προφίλ λόγω της καλύτερης ψυχικής διάθεσης, των καλύτερων διατροφικών επιλογών, της αύξησης της φυσικής δραστηριότητας και του γενικότερα καλύτερου τρόπου ζωής (Pischke et al., 2008).

#Θεραπευτικήγιόγκα #yogatherapyandresearch #yogatherapygreeceandresearch #yogatherapygreeceforcardio #yogatherapygreece #EviDimitriadouyogatherapist#yogatherapyforheart #Yogatherapygreeceforcardiorehabilitation#yogatherapy #c-iayt #yogatherapist #accredititedyogatherapytraining

Pin It on Pinterest

Share This