Στην Yoga Therapy Greece – Θεραπευτική Γιόγκα Ελλάδας συνδυάζουμε την παραδοσιακή γνώση της Θεραπευτικής γιόγκα με τις τεκμηριωμένες πρακτικές μέσα από επιστημονικές έρευνες.

Κάνοντας κριτική ανάλυση των πιο πρόσφατων και πιο έγκυρων επιστημονικών ερευνών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μια μικρή περίληψη αυτών ελπίζοντας ότι θα τα βρείτε ενδιαφέροντα για να τα διαβάσετε και να κατανοήσετε την αποτελεσματικότητα της γιόγκα και το πόσα πολλά μπορεί να προσφέρει η Θεραπευτική γιόγκα στην υποστήριξη ασθενών με καρκίνο ακόμα και στο πρώιμο στάδιο της χειρουργικής επέμβασης.

Αυτή η πιλοτική μελέτη πολύ υψηλής ποιότητας (7/10 Pedro Scale), «Η επίδραση της πρακτικής της χαλάρωσης γιόγκα στο άγχος μετά από χειρουργική επέμβαση καρκίνου του μαστού» από τους Kovacic και Kovacic (2011) συνέκρινε τη φυσιοθεραπεία με φυσικοθεραπεία σε συνδυασμό με τη χαλάρωση που βασίζεται στη γιόγκα.  Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τις άμεσες και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της χαλάρωσης της Θεραπευτικής γιόγκα στην ψυχολογική κατάσταση των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Και οι δύο ομάδες έλαβαν τυπική φυσιοθεραπεία για μια εβδομάδα, η ομάδα της γιόγκα έλαβε επιπλέον 45 λεπτά χαλάρωσης με βάση τη Θεραπευτική γιόγκα, ενώ ταυτόχρονα την έλαβαν και ηχογραφημένη για εξάσκηση για άλλες 3 εβδομάδες στο σπίτι.

Αυτή η πιλοτική μελέτη υψηλής ποιότητας έδειξε τα σημαντικά αποτελέσματα του συνδυασμού μελετημένης άσκησης με καθοδηγούμενη χαλάρωση, αργή αναπνοή και θετικές επιβεβαιώσεις στο άγχος, την ψυχική υγεία και τις ψυχολογικές παραμέτρους σε ασθενείς με καρκίνο αλλά και το μεγάλο όφελος από πρώιμες συμπληρωματικές παρεμβάσεις.

Η ομάδα φυσιοθεραπείας με στοιχεία της Θεραπευτικής γιόγκα είχε μετά από 4 εβδομάδες στατιστικά σημαντική (P = .0005) μείωση του στρες που μετρήθηκαν μέσα από  ερωτηματολόγιο γενικής υγείας (GHQ -12), (1.69 – 1.49), το ανάλογο ερωτηματολόγιο Ρότερνταμ (RSCL) και (16.94 – 4.32) στην κλίμακα της αντίληψης του άγχους Perceived Stress (PSS), ενώ τα επίπεδα άγχους στην ομάδα της φυσικοθεραπεία αυξήθηκαν σημαντικά.

Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τα ευρήματα της συστηματικής ανασκόπησης σχετικά με την επίδραση της καθοδηγούμενης χαλάρωσης σε ενήλικες ασθενείς της ΜΕΘ (Hadjibalassi et al., 2020), υποδεικνύοντας ότι η καθοδηγούμενη χαλάρωση με βάση τη γιόγκα θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό αναπόσπαστο μέρος ενός προγράμματος υποστήριξης σε μονάδες αυξημένης φροντίδας και σε ασθενείς με υψηλό επίπεδο άγχους όπως οι ασθενείς με καρκίνο.

#Θεραπευτικήγιόγκα #yogaandresearch #yogatherapyandresearch #yogatherapygreeceandresearch #yogatherapygreece #EviDimitriadouyogatherapist#yogatherapyforbreastcancer #Yogatherapygreeceforbreastcancer#yogatherapy #c-iayt #yogatherapist #accreditedyogatherapytraining

Pin It on Pinterest

Share This